Header

mark

PRINC ประกาศเดินหน้ามุ่งสู่ Net Zero ปี 2049 ในงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3”

11 มิถุนายน 2567

7 มิถุนายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมสัมมนาในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3 (PCOR 2024 The 3rd International Conference on. Phitsanulok the City Of Recycling) และร่วมประกวดบูธแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก, คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงยาบาลพิษณุเวช พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาล ปณิธานที่ต้องการตั้งโรงพยาบาลในเมืองรองนั้น จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงสาธารณสุขที่ดี แต่ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากการทำธุรกิจในทุกประเภท รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลเองนั้นก็มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนทำให้โลกร้อน จึงเกิดนโยบาย “พริ้นซ์ผสาน” นำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญผสานความเป็นชุมชนและท้องถิ่น รวมไปถึงให้ความสำคัญในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาล มีการใช้ไฟและพลังงาน รวมไปถึงการใช้ Single-use plastic เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งองค์กรได้ตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องนี้ จึงให้นโยบายจากส่วนกลางพร้อมการสนับสนุนโรงพยาบาลในเครือในด้านความยั่งยืน และมีวิธีการจัดการขยะหลายวิธีรวมถึงการหาทางไปให้ขยะ เช่น การนำขวดพลาสติกผลิตเป็นเสื้อพนักงาน โครงการผลิตย่ามพระที่ทำมาจากขวดพลาสติกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทำให้พนักงานและบุคลาการเกิดความเชื่อมโยงและเล็งเห็นถึงประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังนำความรู้ด้านความยั่งยืนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลทั้ง 18 แห่ง ใน 14 จังหวัด 

“ในปีล่าสุดได้ยกระดับให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรที่มีผลต่อการประเมินผลงานในการปรับเงินเดือนและการให้โบนัสกับพนักงาน และนำขยะต่อยอดกับเครือข่ายพันธมิตร ด้วยการแลกขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล รวมถึงการบริหารจัดการขยะร่วมกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4 เพื่อบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลางทาง โดยมีการทยอยขยายผลไปสู่ทุกโรงพยาบาลในเครือ ซึ่งต่อยอดให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างพฤติกรรมที่ดี และลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ อีกทั้งโรงพยาบาลในเครือเริ่มใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop และปรับระบบการใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งานในอาคารเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โรงพยาบาลในเครือทั้งหมด ได้ดำเนินการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา และตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2049” คุณอติยา กล่าว

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ได้ตระหนักและเดินหน้าทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ จัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะในโรงพยาบาลและกิจกรรมขยะแลกเงิน ให้พนักงานของโรงพยาบาลนำขยะที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทนำมาขายหรือแลกเป็นของ เพื่อสร้างทัศนคติของความเป็นผู้ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลและส่งต่อองค์ความรู้ให้คนในชุมชนต่อไป  อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนอีกมากมาย เช่น กิจกรรมรวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล, Care The Whale โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง, โครงการพริ้นซ์ปันสุข โดยนำเสื้อผ้าสภาพดีไปบริจาค เป็นการลดขยะสิ่งทอและเติมเต็มจิตใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, มีการจัดโครงการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ด้วยรถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับรับ-ส่งผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล รวมไปถึงใช้ในการขนส่งอาหารและพัสดุ ซึ่งปัจจุบันมีรถกอล์ฟไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 3 คัน และโครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและน้ำทิ้งจากระบบน้ำ RO กลับมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ล้างพื้น และอื่น ๆ นอกจากนี้มีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ พลาสติก ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลพิษณุเวช มีการคัดแยกขยะได้เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึงประมาณ 10,000 ต้น

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแล้ว มีความมุ่งมั่นดำเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท การบริการรูปแบบใหม่ “การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน” ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567 นำโดย นายแพทย์สมเจตน์ นาคทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

17 กรกฎาคม 2567

PRINC ผ่านการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่ออายุครั้งที่ 2

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รักษาการประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์“ กล่าวถึงการรับการจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ปี 2567 ระบุ PRINC มีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนต่อเนื่อง จนล่าสุดผ่านการรับรองด้วยการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสร้างชุมชนพลังงานสะอาด Solar Cell for Life “ความสุขเดินทางได้” ปีที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

5 กรกฎาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ Solar Cell for Life “ความสุขเดินทางได้” ปีที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมด้วย นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนายจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าร่วมกิจกรรมการติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ 100 ต้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อให้แสงสว่างและพลังงานสะอาดแก่ชุมชนบ้านไร่ภูตะวันบ้านมุงรีสอร์ท ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2567

PRINC เปิดรับ “ขยะแผงยาเก่า” ส่งต่อวัดจากแดง แปลงเป็นขาเทียม ส่งมอบผู้พิการ ในโครงการ Care The whale ขยะล่องหน @ ชุมชนปีที่ 4

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดโครงการรับบริจาคแผงยาเก่า ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากการเข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถือเป็นการจัดการขยะประเภทถุงวิบวับและแผงยา เพื่อส่งต่อให้ทางวัดจากแดง นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเปลี่ยนให้เป็นอลูมิเนียมและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสัดส่วนแผงยาเก่า 4,000 แผงเทียบเท่ากับ 1 ขาของขาเทียม