Header

mark

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

14 พฤษภาคม 2567

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 1,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 1,210 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 26

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการขยายฐานผู้รับบริการในรพ.ในเครือ ทำให้มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกแห่งจากการพัฒนาศักยภาพในการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อนต่อเนื่อง รวมทั้งการกระจายการลงทุนธุรกิจเฮลท์แคร์โดยเฉพาะธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และล่าสุดเข้าลงทุนในบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (BACKYARD) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Digital Transformation, Digital Enterprise Solution และด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักในการมุ่งสู่ HealthTech Company ตามแผนงานที่วางไว้ ควบคู่กับการเสริมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์

ส่วนแผนการขยายการลงทุนธุรกิจรพ. PRINC ทุ่มงบประมาณ 700 ล้านบาทเข้าซื้อโรงพยาบาลเพิ่ม 3 แห่งจากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์, โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทัล และรพ.พิษณุโลก ฮอสพิทัล คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 พร้อมรับรู้รายได้ทันทีภายในปีนี้ โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายในการขยายโรงพยาบาลอยู่ที่ 20 แห่ง จากปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 18 แห่งใน 14 จังหวัด มีการดำเนินการแล้ว 17 แห่ง ซึ่งจะทำให้มีฐานผู้รับบริการที่มากขึ้น รวมทั้งจะทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนผ่านรูปแบบ Shared Services มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ PRINC อยู่ระหว่างดำเนินการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1. อาคารสำนักงานเพื่อเช่า Bangkok Business Center, 2. เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Somerset Ekamai, และ 3. เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Marriott Vista Sathorn  ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยภายหลังจากการดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น จะส่งผลให้ PRINC มีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตในธุรกิจการบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ PRINC มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target รวมทั้งทยอยติดตั้งพลังงานโซลาร์เซลล์ในอาคารโรงพยาบาล ควบคู่กับการเดินหน้าสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขในจังหวัดเมืองรองที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ตามโครงการพริ้นซ์ผสาน “ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิด” ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

18 มิถุนายน 2567

PRINC ทุ่ม 700 ล้านซื้อโรงพยาบาล 3 แห่งจาก EVER พร้อมประกาศรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ในช่วงครึ่งหลังของปีเต็มกำลัง

กรุงเทพฯ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ร่วมกับบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER จัดพิธีลงนามสัญญาเข้าร่วมลงทุน ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINCIPAL HEALTHCARE) และบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลและโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จำนวนเตียงรวม 145 เตียง จากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์จำกัด (มหาชน) หรือ EVER โดยมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่ม EVER ร่วมเป็นสักขีพยาน

11 มิถุนายน 2567

PRINC ประกาศเดินหน้ามุ่งสู่ Net Zero ปี 2049 ในงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3”

7 มิถุนายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมสัมมนาในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3 (PCOR 2024 The 3rd International Conference on. Phitsanulok the City Of Recycling) และร่วมประกวดบูธแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก, คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงยาบาลพิษณุเวช พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2567

PRINC เข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชมใน จ.สมุทรปราการ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนในชุมชนต่อเนื่องปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชนในระแวกโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะควบคู่กับกิจกรรมของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

17 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 4 เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวีตคนในชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic หรือ ถุงวิบวับ ที่มีจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งเป้าปี 2567 ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อน