Header

mark

PRINC เจาะเทรนด์ ‘Silver Economy’ โอกาสทองของอนาคต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

01 มีนาคม 2567

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” ซึ่งเป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ เครือข่ายวิชาการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการประชุม ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุว่า เป็นหนึ่งในโอกาสที่สำคัญของอนาคตที่ควรให้ความสนใจ เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างมาก จากที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (super-aged society) คือมีสัดส่วนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ภายใน 5-6 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุจึงกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน ทำให้โอกาสการเกิดเศรษฐกิจผู้สูงวัยมากมาย สำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย ฯลฯ

“เหล่าผู้ประกอบการชาวไทยควรเร่งรับมือและคว้าโอกาสที่จะขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าและการเป็นผู้นำในตลาดในประเทศ ก่อนที่โอกาสเหล่านี้จะถูกต่างชาติเข้ามามีส่วนแบ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการชาวไทยสามารถนำความเข้าใจในวัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ ทั้งนี้ โอกาสทองของธุรกิจผู้สูงวัยในอนาคตนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการเท่านั้น การพัฒนาธุรกิจที่สนับสนุนและสร้างประสบการณ์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุข รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิทธิและโอกาสเท่าเทียมของผู้สูงอายุอีกด้วย” ดร.สาธิต กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว  14 แห่ง ใน 11 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ ธุรกิจคลินิกเวชกรรมปฐมภูมิเครือข่าย สปสช. ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ’ 31 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ธุรกิจคลินิกความงามและเอสเธติคส์ ‘AES CLASS’ 19 แห่งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ธุรกิจฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ‘PNKG Recovery & Elder Care’ นอกจากนี้ยังเข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ‘บ้านลลิสา’ และลงทุนในสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ ‘Health at Home’ เพื่อขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ให้ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นธุรกิจการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ การดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก ฯลฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง ด้วยการขยายบริการสาธารณสุขที่หลากหลายและกระจายไปยังเมืองรอง สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรในการมุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้เพื่อร่วมดูแล คน ชุมชนและสังคมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

14 พฤษภาคม 2567

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายศูนย์เฉพาะทาง พร้อมประกาศดีลซื้อรพ.เพิ่ม 3 แห่ง

25 เมษายน 2567

PRINC เข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชมใน จ.สมุทรปราการ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนในชุมชนต่อเนื่องปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชนในระแวกโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะควบคู่กับกิจกรรมของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

17 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 4 เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวีตคนในชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic หรือ ถุงวิบวับ ที่มีจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งเป้าปี 2567 ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อน

04 มีนาคม 2567

ประกาศแจ้งเตือน กรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้รูปภาพผู้บริหารเพื่อชักชวนลงทุน

สืบเนื่องจากกรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพผู้บริหาร เว็บไซต์ สื่อโชเชียลมีเดียปลอมหลอกลวงให้ลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจโรงพยาบาล  บริษัทขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ ไม่มีนโยบายเชิญชวนร่วมลงทุนและแบ่งผลกำไร