Iconhospital2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +662-009-2015 (สำนักงานใหญ่)
​แฟ็กซ์ : +662-714-2185 (สำนักงานใหญ่)
โทร : +662-080-5999 (โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ)

แผนที่การเดินทางด้วย Google Map

 

**แจ้งข้อสงสัย ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรง หรือส่งจดหมายมาที่
​เลขานุการบริษัท อีเมล์ [email protected] หรือโทร +662-009-2015

ติดต่อเรา

ส่ง