Header

Banner Slider

PRINCIPAL CAPITAL PLC.

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเป็นเลิศในด้านการแพทย์ ผสานเข้ากับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ เพื่อความรวดเร็วของการให้บริการและเพิ่มปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา จึงเป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ

Principal Healthcare

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) Principal Capital PCL.

ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (PRINCIPAL HEALTHCARE)

mark

Subsidiaries

เครือข่าย
โรงพยาบาลของเรา

เปิดดำเนินการแล้ว 18 แห่งใน 14 จังหวัด

Footer

About Us

Stepping toward Sustainability

เครือข่าย บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล ให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ

mark

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท การบริการรูปแบบใหม่ “การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน” ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567 นำโดย นายแพทย์สมเจตน์ นาคทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

17 กรกฎาคม 2567

PRINC ผ่านการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่ออายุครั้งที่ 2

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รักษาการประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์“ กล่าวถึงการรับการจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ปี 2567 ระบุ PRINC มีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนต่อเนื่อง จนล่าสุดผ่านการรับรองด้วยการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสร้างชุมชนพลังงานสะอาด Solar Cell for Life “ความสุขเดินทางได้” ปีที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

5 กรกฎาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ Solar Cell for Life “ความสุขเดินทางได้” ปีที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมด้วย นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนายจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าร่วมกิจกรรมการติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ 100 ต้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อให้แสงสว่างและพลังงานสะอาดแก่ชุมชนบ้านไร่ภูตะวันบ้านมุงรีสอร์ท ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2567

PRINC เปิดรับ “ขยะแผงยาเก่า” ส่งต่อวัดจากแดง แปลงเป็นขาเทียม ส่งมอบผู้พิการ ในโครงการ Care The whale ขยะล่องหน @ ชุมชนปีที่ 4

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดโครงการรับบริจาคแผงยาเก่า ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากการเข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถือเป็นการจัดการขยะประเภทถุงวิบวับและแผงยา เพื่อส่งต่อให้ทางวัดจากแดง นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเปลี่ยนให้เป็นอลูมิเนียมและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสัดส่วนแผงยาเก่า 4,000 แผงเทียบเท่ากับ 1 ขาของขาเทียม

mark

BLOG

ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัท